Λύση :

Για τους υπάρχοντες εργάτες:
Σε 6 μήνες τελειώνουν το 1/2 του έργου
Σε 2 μήνες τελειώνουν x του έργου ;

x= 1/6. Αρα οι νέοι εργάτες θα πρέπει να τελειώσουν το 1/2 - 1/6 = 1/3 του έργου.

Για τους υπάρχοντες εργάτες σε 2 μήνες εργασίας:
Δουλεύοντας 8 ώρες την ημέρα τελειώνουν το 1/6 του έργου
Δουλεύοντας 10 ώρες την ημέρα τελειώνουν x του έργου ;

x = 5/24

Για τους νέους εργάτες σε 2 μήνες εργασίας:
20 εργάτες τελειώνουν τα 5/24 του έργου
x εργάτες τελειώνουν το 1/3 του έργου ;

x = 32. Αρα θα χρειαστούν 32 νέοι εργάτες.

Pressure and time transform coals into diamond.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω