Λύση :

Για να κερδίσεις στα σίγουρα το παιχνίδι θα πρέπει κάθε φορά που παίζεις να αφήνεις για τον αντίπαλο σου έναν αριθμό σπίρτων που θα είναι πολλαπλάσιο του 4. Έτσι στην αρχική θέση με τα 21 σπίρτα θα πρέπει να πάρεις 1 σπίρτο για να του αφήσεις 20.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω