Λύση :

Οι δύο πρώτοι πάνε και στήνονται ο ένας δίπλα στον άλλο.
Ο τρίτος (και όλοι οι επόμενοι) εάν βλέπει μόνο σκουφάκια του ίδιου χρώματος, πάει και στήνεται δίπλα σε έναν ακριανό (οποιονδήποτε), ενώ αν βλέπει δύο διαφορετικά διαδοχικά σκουφάκια πάει και στήνεται ανάμεσά τους.
Μ' αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο, δηλαδή να τοποθετούνται τελικά όλοι στο σημείο όπου ενώνονται τα μαύρα με τα άσπρα σκουφάκια, χωρίζονται πλήρως τα δύο χρώματα.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω