Λύση :

Αν x είναι ο αριθμός των κολωνών της κάθε πλευράς, τότε ο Αρης έβαψε 3+x-6 κολώνες, ενώ ο Βασίλης έβαψε x-3+6 κολώνες. Αρα ο Βασίλης έβαψε 6 κολώνες περισσότερες από τον Αρη.

I don't believe there are any lazy people just some that are currently uninspired.
--Zig Ziglar

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω