Λύση :

Ανάβουμε το πρώτο φιτίλι και από τις δύο άκρες του και ταυτόχρονα το δεύτερο φιτίλι μόνο από τη μία άκρη του.
Μόλις το πρώτο φιτίλι καεί ολόκληρο, θα έχουμε μετρήσει μισή ώρα. Ακριβώς τότε, ανάβουμε το δεύτερο φιτίλι και από το δεύτερο άκρο του.
Από τη στιγμή που ανάψαμε το άλλο άκρο του δεύτερου φιτιλιού, μέχρι να καεί ολόκληρο, έχει περάσει το μισό της υπόλοιπης μισής ώρας, δηλαδή ένα τέταρτο. Άρα ο συνολικός χρόνος που πέρασε μέχρι να καούν και τα δύο φιτίλια τελείως είναι 45 λεπτά.

Reality is that which refuses to go away when I stop believing in it.
--Phillip K. Dick

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω