Λύση :

Ο ορισμός της ισότητας που έδωσα στην εκφώνηση είναι ελλιπής. Στην πραγματικότητα πρέπει να έχουν ίσες τις τρεις πλευρές τους ή δύο πλευρές και την περιεχόμενη γωνία ή δύο γωνίες και την προσκείμενη πλευρά. Αλλιώς, υπάρχουν άπειρα ζεύγη τριγώνων με πέντε στοιχεία ίσα, χωρίς να είναι ίσα μεταξύ τους.
Δύο τέτοια τρίγωνα, με τις ελάχιστες ακέραιες πλευρές, φαίνονται παρακάτω. Τα τρίγωνα είναι όμοια, έχουν δηλαδή τις τρεις γωνίες τους ίσες, και δύο πλευρές αντίστοιχα ίσες, χωρίς όμως να υπάγονται στον παραπάνω κανόνα.

"The human mind treats a new idea the way the body treats a strange protein: it rejects it."
--P. Medawar

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω