Λύση :

Παρακάτω παρουσιάζεται μία από τις τέσσερις δυνατές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει:

"It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer."
--Albert Einstein

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω