Λύση :

Είναι ο 1113213211. Τα ψηφία του κάθε αριθμού χωρίζονται σε ζευγάρια, από τα οποία το πρώτο δείχνει πόσες φορές στη σειρά συναντάμε ένα συγκεκριμένο ψηφίο στον προηγούμενό αριθμό και το δεύτερο δείχνει το ψηφίο αυτό. Έτσι π.χ. ο 312211 σημαίνει πως ο προηγούμενος αριθμός (δηλαδή ο 111221) αποτελείται από τρεις άσσους, δύο δυάρια και έναν άσσο.

"The human mind treats a new idea the way the body treats a strange protein: it rejects it."
--P. Medawar

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω