Λύση :

Όταν ο μύλος σταματήσει, υπάρχουν οι παρακάτω έξι δυνατοί συνδυασμοί για το πώς μπορεί να είναι κατανεμημένες οι σφαίρες μέσα στον μύλο. Η θέση 1 είναι αυτή που θα οπλίσει ο πρώτος παίχτης.

ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 ΘΕΣΗ 3 ΘΕΣΗ 4 ΘΕΣΗ 5 ΘΕΣΗ 6 ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Ο
Σ
Σ
Σ
--
--
--
1ος ΠΑΙΧΤΗΣ
--
Σ
Σ
Σ
--
--
2ος ΠΑΙΧΤΗΣ
--
--
Σ
Σ
Σ
--
1ος ΠΑΙΧΤΗΣ
--
--
--
Σ
Σ
Σ
2ος ΠΑΙΧΤΗΣ
Σ
--
--
--
Σ
Σ
1ος ΠΑΙΧΤΗΣ
Σ
Σ
--
--
--
Σ
1ος ΠΑΙΧΤΗΣ

Όπως βλέπουμε αν παίξεις δεύτερος έχεις 2/6 πιθανότητα να σκοτωθείς, ενώ αν παίξεις πρώτος έχεις 4/6, δηλαδή διπλάσια πιθανότητα να σκοτωθείς.

"Discovery consists of seeing what everyone else has seen but think what no one else has thought."
--Albert Szent-Gyorgyi

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω