Λύση :

Αν είχε ένας μόνο μοναχός το στίγμα, τότε βλέποντας ότι όλοι οι άλλοι είναι καθαροί και ξέροντας ότι οπωσδήποτε κάποιος το έχει, θα καταλάβαινε από την πρώτη μέρα πως είναι αυτός και θα έφευγε. Αφού όμως δεν έφυγε κανείς την πρώτη μέρα, σημαίνει πως το στίγμα το έχουν περισσότεροι από ένας. Εάν το στίγμα το είχανε δύο, τότε ο καθένας τους βλέποντας άλλον έναν με στίγμα και όλους τους άλλους καθαρούς, θα καταλάβαινε πως και αυτός έχει το στίγμα, γιατί ο άλλος δεν έφυγε από την πρώτη μέρα. Έτσι, κάνοντας αυτόν τον συλλογισμό, θα έφευγαν και οι δύο τη δεύτερη μέρα. Αφού όμως ούτε και τη δεύτερη μέρα έφυγε κανείς, σημαίνει πως το στίγμα το έχουν περισσότεροι από δύο. Εάν το στίγμα το είχανε τρεις, θα περίμενε ο καθένας, από τους δύο που βλέπει, να φύγουν από τη δεύτερη μέρα. Αφού δεν έφυγαν σημαίνει πως το έχει και αυτός. Άρα αφού την τρίτη μέρα κάποιοι μοναχοί φεύγουν από το μοναστήρι, σημαίνει πως είναι τρεις, όσοι ακριβώς έχουν και το στίγμα. Γενικά ισχύει ότι όσους στιγματισμένους μοναχούς βλέπει ένας οποιοσδήποτε άλλος μοναχός, αυτή τη μέρα περιμένει να φύγουν. Αν δεν φύγουν, σημαίνει πως έχει το στίγμα κι αυτός!

"Discovery consists of seeing what everyone else has seen but think what no one else has thought."
--Albert Szent-Gyorgyi

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω