Λύση :

Ξεκινάει με τους τρεις διακόπτες κλειστούς. Ανάβει τον πρώτο και τον δεύτερο και μετά από πέντε λεπτά κλείνει πάλι τον πρώτο. Ανεβαίνει στο δωμάτιο και ξέρει πως ο δεύτερος διακόπτης αντιστοιχεί στην αναμμένη λάμπα, ο τρίτος, που δεν τον άνοιξε καθόλου, αντιστοιχεί στη σβηστή λάμπα που είναι κρύα και ο πρώτος διακόπτης αντιστοιχεί στη σβηστή λάμπα που είναι ζεστή.

"No man really becomes a fool until he stops asking questions."
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω