Λύση :

Δοκιμάζουμε πρώτα να πιέσουμε με το δάχτυλό μας τον φελλό μέσα στο μπουκάλι. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε χτυπάμε τη βάση του μπουκαλιού πάνω σε έναν τοίχο χωρίς να το σπάσουμε και παρατηρούμε πως με κάθε κρούση ο φελλός βγαίνει και λίγο προς τα έξω μέχρι που ελευθερώνεται.

"No man really becomes a fool until he stops asking questions."
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω