Λύση :

Θα ρωτήσει τον έναν από τους δύο: "Εάν ρωτήσω τον άλλο φρουρό ποια πόρτα οδηγεί στην κόλαση, ποια θα μου δείξει;". Αυτή που θα του δείξει ο φρουρός που ρώτησε, είναι και η πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο.

"No man really becomes a fool until he stops asking questions."
--Charles Steinmetz

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω