Λύση :

Αν ο δεύτερος δίδυμος απαντούσε και αυτός "ναι", τότε προφανώς ο δικαστής δεν θα μπορούσε να συμπεράνει ποιος ήταν ο Τζων. Άρα, ο δεύτερος δίδυμος πρέπει να απάντησε "όχι". Αυτό σημαίνει είτε ότι και οι δύο δίδυμοι δήλωσαν την αλήθεια είτε ότι και οι δύο είπαν ψέματα. Αλλά αφού ο ένας από τους δύο λέει πάντοτε ψέματα, πρέπει να είπαν και οι δύο ψέματα. Άρα ο Τζων είναι ο δεύτερος δίδυμος.

"He who speaks does not know. He who knows does not speak."
--The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy)

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω