Λύση :

Βγάζουμε ένα φρούτο από το πανέρι με την επιγραφή "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ". Αν είναι πορτοκάλι τότε αυτό το πανέρι έχει μέσα τα πορτοκάλια. Επειδή το πανέρι με την επιγραφή "ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ" δεν μπορεί να έχει μέσα μανταρίνια, έχει πορτοκάλια και μανταρίνια. Αυτό που μένει, με την επιγραφή "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ", έχει μέσα τα μανταρίνια. Αντίστοιχα πράττουμε εάν το φρούτο που βγάλουμε είναι μανταρίνι.

"He who speaks does not know. He who knows does not speak."
--The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy)

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω