Λύση :

Η πρόταση Νο 9 είναι αληθής. Όλες οι άλλες είναι ψευδείς.

"He who speaks does not know. He who knows does not speak."
--The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy)

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω