Λύση :

Δεν έχει καμία καμήλα. Σωστή είναι μόνο η πρόταση του Ισμαήλ.

"He who speaks does not know. He who knows does not speak."
--The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy)

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω