Λύση :

Υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά η παρακάτω είναι η συντομότερη. Απαιτεί ακριβώς εννέα λεπτά. Γυρνάμε τις δύο κλεψύδρες ταυτόχρονα και ρίχνουμε το αβγό στο νερό. Μόλις η κλεψύδρα των τεσσάρων λεπτών αδειάσει, την ξαναγυρνάμε αμέσως και έχουμε μετρήσει τέσσερα λεπτά. Στο μεταξύ η άλλη κλεψύδρα έχει υπόλοιπο τριών λεπτών. Μόλις αδειάσει η επτάλεπτη, την ξαναγυρνάμε και έχουμε μετρήσει συνολικά επτά λεπτά. Στο μεταξύ η τετράλεπτη έχει υπόλοιπο ενός λεπτού. Μόλις αδειάσει έχουμε μετρήσει οκτώ λεπτά. Γυρνάμε αμέσως πάλι την κλεψύδρα των επτά λεπτών που στο μεταξύ έχει τρέξει για ένα λεπτό και μόλις αδειάσει έχουμε μετρήσει ακριβώς εννέα λεπτά.

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω