Λύση :

Θα πρέπει να κόψεις μόνο τον κρίκο Νο 3. Έτσι χωρίζεται η αλυσίδα σε τρία κομμάτια: Το πρώτο αποτελείται από τους κρίκους Νο 1 και 2, το δεύτερο από τον Νο 3 και το τρίτο από τους Νο 4, 5, 6 και 7.
Την πρώτη μέρα του δίνεις τον κρίκο Νο 3. Τη δεύτερη τους 1 και 2 και παίρνεις πίσω τον 3. Την τρίτη του δίνεις και τον 3. Την τέταρτη παίρνεις πίσω και τους τρεις και του δίνεις τους 4, 5, 6 και 7. Την πέμπτη του δίνεις και τον 3. Την έκτη παίρνεις πίσω τον 3 και του δίνεις τους 1 και 2. Τέλος την έβδομη του δίνεις και τον Νο 3.

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω