Λύση :

17 λεπτά. Περνάει πρώτα (σε λεπτά) ο 1 με τον 2 και επιστρέφει ο 1 με τον φακό. Περνάει ο 5 με τον 10 και επιστρέφει ο 2. Τέλος περνάνε ο 1 με τον 2.

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω