Λύση :

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ποσότητες σε λίτρα, για το καθένα από τα τρία δοχεία, μετά από κάθε μεταφορά:

ΔΟΧΕΙΟ 1 ΔΟΧΕΙΟ 2 ΔΟΧΕΙΟ 3
10
0
0
3
7
0
3
4
3
6
4
0
6
1
3
9
1
0
9
0
1
2
7
1
2
5
3

Υπάρχει άλλη μία λύση που απαιτεί όμως μία επιπλέον μεταφορά:

ΔΟΧΕΙΟ 1 ΔΟΧΕΙΟ 2 ΔΟΧΕΙΟ 3
10
0
0
7
0
3
7
3
0
4
3
3
4
6
0
1
6
3
1
7
2
8
0
2
8
2
0
5
2
3

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
--Confucius

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω