Λύση :

Περνάει απέναντι τη χήνα. Γυρίζει και παίρνει το καλαμπόκι. Το περνάει απέναντι, αλλά γυρίζει πίσω τη χήνα. Περνάει απέναντι την αλεπού. Γυρίζει, παίρνει τη χήνα και την περνάει απέναντι.

"Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it."
--Andre Gide

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω