Λύση :

Πρέπει να πάρει 3 γάντια.

"We do not see things as they are. We see things as we are."
--Anais Nin

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω