Λύση :

Για να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει πρώτα να γράψουμε όλα τα γινόμενα τριών ακεραίων αριθμών που δίνουν αποτέλεσμα 36. Δίπλα σε κάθε γινόμενο γράφουμε το άθροισμα των τριών αριθμών:

ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1, 1, 36
36
38
1, 2, 18
36
21
1, 3, 12
36
16
1, 4,  9
36
14
1, 6,  6
36
13
2, 2,  9
36
13
2, 3,  6
36
11
3, 3,  4
36
10

Το άθροισμα των ηλικιών τους και ο αριθμός του σπιτιού της πρέπει να είναι ο αριθμός 13. Αυτό γιατί το 13 είναι το άθροισμα δύο διαφορετικών γινομένων, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο απογραφέας κοιτώντας τον αριθμό του σπιτιού της θα μπορούσε να βρει τις ηλικίες που αντιστοιχούν στο άθροισμα αυτό. Εκείνος όμως είπε πως δεν του φτάνουν αυτά τα στοιχεία. Μόλις όμως η κυρία του είπε πως η μεγάλη της κόρη είναι συναχωμένη, κατάλαβε πως οι ηλικίες τους είναι 2, 2 και 9 χρονών, γιατί η εναλλακτική περίπτωση των 1, 6 και 6 χρονών, προϋποθέτει πως οι δύο μεγαλύτερες κόρες της είναι δίδυμες.

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω