Λύση :

Στα 27 ευρώ που έδωσαν και οι τρεις μαζί, συμπεριλαμβάνονται και τα 2 ευρώ του φιλοδωρήματος. Πρέπει να αφαιρέσουμε και όχι να προσθέσουμε το φιλοδώρημα στο ποσό που πλήρωσαν. Το αποτέλεσμα θα είναι η αξία του κρασιού. Πράγματι: 27 - 2 = 25 ευρώ.

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω