Λύση :

Συναντώνται 11 φορές. Ξεκινώντας π.χ. από την 1:00, θα συναντηθούν στις παρακάτω ώρες: 1:05, 2:10, 3:16, 4:21, 5:27, 6:32, 7:38, 8:43, 9:49, 10:54 και 12:00.

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω