Λύση :

Από την πρώτη πρόταση προκύπτει ότι 1 σκύλος πιάνει 1 γάτα σε 5 λεπτά.
Ή αλλιώς: 1 σκύλος πιάνει 20 γάτες σε 100 λεπτά.
Άρα 5 σκύλοι πιάνουν 100 γάτες σε 100 λεπτά.

Ένας πιο τυποποιημένος τρόπος υπολογισμού είναι ο εξής:
Ξεκινάμε με τη σχέση: Σκύλοι * Ρυθμός πιασίματος * Λεπτά = Γάτες
Αντικαθιστούμε στην παραπάνω σχέση τα γνωστά δεδομένα: 5 * Ρυθμός πιασίματος * 5 = 5
και καταλήγουμε πως Ρυθμός πιασίματος = 1/5
Βάζουμε τώρα στην ίδια σχέση τα δεδομένα του ερωτήματος: Σκύλοι * 1/5 * 100 = 100
και λύνοντας την εξίσωση καταλήγουμε πως Σκύλοι = 5.

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω