Λύση :

Ο Αμπντουλάχ πρόσθεσε την καμήλα του στις υπόλοιπες και τις έκανε 18. Μετά ο μεγαλύτερος γιος πήρε τις μισές, δηλαδή 9, ο μεσαίος το 1/3, δηλαδή 6 και ο μικρότερος το 1/9, δηλαδή 2. Σύνολο 17 καμήλες. Στην συνέχεια ο Αμπντουλάχ καβάλησε την καμήλα του και έφυγε.

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω