Λύση :

Ξεκινάμε ανάποδα: Για να του μείνει ένα πορτοκάλι σημαίνει πως πριν τον σταματήσει ο τρίτος χωρικός είχε τρία. Πριν τον σταματήσει ο δεύτερος είχε επτά και αρχικά είχε κλέψει δεκαπέντε πορτοκάλια.

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."
--Albert Einstein

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω