Λύση :

Είναι 100. Υπολογίζοντας από το τέλος προς την αρχή βγαίνει εύκολα: Τα 9/10 του χίλια είναι 900. Τα 8/9 του 900 είναι 800, κλπ., μέχρι που καταλήγουμε στο 100.
Ένας άλλος πιο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού είναι να γράψουμε όλα τα κλάσματα με μορφή γινομένου. Παρατηρούμε πως απλοποιούνται όλοι οι παράγοντες και μένει μόνο το 1/10 * 1000 το οποίο ισούται με 100.

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."
--Albert Einstein

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω