Λύση :

Σε 18 ημέρες. Τις πρώτες 17 θα έχει ανέβει 17 μέτρα, αλλά την 18η το πρωί θα ανέβει 3 μέτρα και θα φτάσει στην κορυφή.

"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω