Λύση :

Δεν θα πάρει προαγωγή ποτέ! Ο υπολειπόμενος χρόνος διαιρείται συνεχώς στα δύο αλλά δεν μηδενίζει ποτέ.

"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever."
--Chinese Proverb

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω