Πολιτική (politics)

"Αδύνατο να μάθεις τα φρονήματα, τη σκέψη, την ψυχή του κάθε ανθρώπου, προτού πάρει στα χέρια του εξουσία."
--Σοφοκλής

"Democracy is the recurrent suspicion that more than half of the people are right more than half of the time."
--E.B. White

"Politics can be defined as the art and science of attaining and maintaining power at any cost."
--Vijay K. Beri

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it."
--Voltaire

"From each, according to his ability; to each, according to his need."
--Karl Marx

"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries."
--Winston Churchill

"Communism is the corruption of a dream of justice."
--Adlai Stevenson

"In Germany, they first came for the communists, and I didn't speak up because I wasn't a communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics and I didn't speak up because I wasn't a Catholic. Then they came for me -- and by that time there was nobody left to speak up."
--Pastor Marton Niemoller

"One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors."
--Plato

"Under capitalism, man exploits man. Under communism, it's just the opposite."
--John Kenneth Galbraith


Πίσω