Γνώση - Σοφία (knowledge - wisdom)

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
-- Charles Bukowski

Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, γκρεμίζεται χαρούμενος, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει τις δικές του γέφυρες.
-- Νίκος Καζαντζάκης

Μη φοβάσαι να έχεις εκκεντρικές απόψεις, γιατί κάθε άποψη που σήμερα είναι γενικά αποδεκτή, κάποτε ήταν εκκεντρική.
--Bertrand Russell

Specialist είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα πράγματα για όλο και λιγότερα θέματα.
Generalist είναι αυτός που γνωρίζει όλο και λιγότερα πράγματα για όλο και περισσότερα θέματα.
Αυτό τελικά οδηγεί σε Specialists που θα γνωρίζουν τα πάντα για το τίποτα και σε Generalists που θα γνωρίζουν τίποτα για τα πάντα.

"No man's advice is entirely worthless. Even a watch that won't run is right twice a day."

"It wasn't until quite late in life that I discovered how easy it is to say, ΄I don't know΄."
--W. Somerset Maugham

"A bookstore is one of the only pieces of evidence we have that people are still thinking."
--Jerry Seinfeld

"Wear the old coat and buy the new book."
--Austin Phelps

"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever."
--Chinese Proverb

"I have never in my life learned anything from any man who agreed with me."
--Dudley Field Malone

"I have never let my schooling interfere with my education."
--Mark Twain

"Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterward."
--Vernon Law

"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere."
--Chinese Proverb

"Great Spirit, help me never to judge another until I have walked in his moccasins."
--Sioux Indian Prayer

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."
--Albert Einstein

"Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him."
--Aldous Huxley

"But now I have learned to listen to silence. To hear its choirs singing the song of ages, chanting the hymns of space, and disclosing the secrets of eternity."
--Kahlil Gibran

"Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not."
--George Bernard Shaw

"We still do not know one-thousandth of one percent of what nature has revealed to us."
--Albert Einstein

"Seek not outside you, heaven is within."
--Mary Lou Cook

"Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world."
--Albert Einstein

"There are two ways of spreading light to be the candle or the mirror that reflects it."
--Edith Wharton

"Talking comes by nature, silence by wisdom."

"Wisest is he who knows he does not know."
--Old Eastern Saying

"The greatest ignorance is to reject something you know nothing about."

"Give a man a fish, he will eat for a day; Teach a man to fish, he will eat for a lifetime."

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand."
--Confucius

"When you know something, say what you know. When you don't know something, say that you don't know. That is knowledge."
--Kung Fu Tzu (Confucius)

"He who speaks does not know. He who knows does not speak."
--The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy)

"Follow me, the wise man said, but he walked behind..."

"We do not see things as they are. We see things as we are."
--Anais Nin

"Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it."
--Andre Gide

"The pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong."
--Carl Jung

"In a mad world only the mad are sane."
--Akira Kurosawa

"No man really becomes a fool until he stops asking questions."
--Charles Steinmetz

"Discovery consists of seeing what everyone else has seen but think what no one else has thought."
--Albert Szent-Gyorgyi


Πίσω