Ανθρώπινη φύση (human nature)

Τι κρίμα οι βλάκες να είναι τόσο σίγουροι και οι έξυπνοι τόσο διστακτικοί!
--Bertrand Russell

Έμαθα πως όταν το νεογέννητο σφίγγει στη μικρή παλάμη του, για πρώτη φορά, το δάχτυλο του πατέρα του, το αιχμαλωτίζει για πάντα.
-- Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Έμαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά μόνο όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί.
-- Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

"We have met the enemy, and he is us."
--Walt Kelly

"I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."
--Albert Einstein

"The human mind treats a new idea the way the body treats a strange protein: it rejects it."
--P. Medawar

"Humans think they are smarter than dolphins because we build cars and buildings and start wars, etc... and all that dolphins do is swim in the water, eat fish and play around. Dolphins believe that they are smarter for exactly the same reasons.
--Douglas Adams

"In the country of the blind, the one-eyed man is king."
--Desiderius Erasmus

"When the power of love overcomes the love of power, there will be peace."

"Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind."
--John Fitzgerald Kennedy

"To what extent is any given man morally responsible for any given act? We do not know."
--Alexis Carrel

"We all dream; we do not understand our dreams, yet we act as if nothing strange goes on in our sleep minds, strange at least by comparison with the logical, purposeful doings of our minds when we are awake."
--Erich Fromm, The Forgotten Language

"The most important things to say are those which often I did not think necessary for me to say -- because they were too obvious."
--Andre Gide

"The time to stop talking is when the other person nods his head affirmatively but says nothing."

"Do not consider it proof just because it is written in books, for a liar who will deceive with his tongue will not hesitate to do the same with his pen."
--Maimonides

"Censorship reflects a society's lack of confidence in itself."
--Potter Stewart

"An important part of who you are is what you want to be."
--Amy Kampert

"I am a part of all that I have met."
--Alfred Lord Tennyson

"That man is richest whose pleasures are the simplest."
--Henery David Thoreau

"Laughter is the shortest distance between two people."
--Victor Borge

"Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer."
--Ed Cunningham

"It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend."
--William Blake

"What you see depends on what you're looking for."

"We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars."
--Oscar Wilde

"Everybody laughs in the same language."

"When I was young I could remember anything, whether it happened or not."
--Mark Twain

"Take the clouds from your eyes and see me as I really am."
--Don Quixote

"The sum of man's problems come from his inability to be alone in a silent room."
--Pascal

"There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met."

"Men are not prisoners of fate, but only prisoners of their own minds."
--Franklin D. Roosevelt

"Little things affect little minds."
--Benjamin Disraeli

"We feel bad when we compare ourselves to others. The problem is that we compare our weaknesses or undeveloped talents to their strengths."

"If you treat a person as he is, he will remain as he is. If you treat him for what he could be, he will become what he could be."

"Life is a comedy for those who think and a tragedy for those who feel."
--Jean de La Bruyere

"Every absurdity has a champion to defend it."
--Oliver Goldsmith

"Men heap together the mistakes of their lives, and create a monster they call Destiny."
--John Oliver Hobbes

"Don't accept your dog's admiration as conclusive evidence that you are wonderful."
--Ann Landers

"When first born we cry for coming into this stage of fools."
--Lear

"Intelligence is like a river: the deeper it is the less noise it makes."

"Τα πράγματα είναι εύκολα. Εμείς είμαστε δύσκολοι."


Πίσω