Λύση :

Χρειάζονται 3 ζυγίσεις:

Βάζουμε 9 νομίσματα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 9 έξω.

1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε από τα ελαφρύτερα βάζουμε 3 νομίσματα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 3 έξω.

1.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε από τα ελαφρύτερα βάζουμε 1 νόμισμα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 1 έξω.
1.1.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε το ελαφρύτερο είναι το ελλειποβαρές.
1.1.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί τότε αυτό που αφήσαμε έξω είναι το ελλειποβαρές.

1.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί στη δεύτερη ζύγιση τότε από αυτά που αφήσαμε έξω βάζουμε 1 νόμισμα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 1 έξω.
1.2.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε το ελαφρύτερο είναι το ελλειποβαρές.
1.2.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί τότε αυτό που αφήσαμε έξω είναι το ελλειποβαρές.

2) Αν ο ζυγός ισορροπεί στην πρώτη ζύγιση τότε από αυτά που αφήσαμε έξω βάζουμε 3 νομίσματα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 3 έξω.

2.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε από τα ελαφρύτερα βάζουμε 1 νόμισμα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 1 έξω.
2.1.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε το ελαφρύτερο είναι το ελλειποβαρές.
2.1.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί τότε αυτό που αφήσαμε έξω είναι το ελλειποβαρές.

2.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί στη δεύτερη ζύγιση τότε από αυτά που αφήσαμε έξω βάζουμε 1 νόμισμα σε κάθε δίσκο και αφήνουμε 1 έξω.
2.2.1) Αν ο ζυγός γέρνει τότε το ελαφρύτερο είναι το ελλειποβαρές.
2.2.2) Αν ο ζυγός ισορροπεί τότε αυτό που αφήσαμε έξω είναι το ελλειποβαρές.

Science is to see what everyone else has seen but think what no one else has thought.
--Albert Szent-Gyorgyi

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω