Λύση :

Χωρίζουμε κατ' αρχήν τις μπίλιες σε τρεις τετράδες.
Ζυγίζουμε τις δύο από αυτές όποτε:
1. Εάν ο ζυγός ισορροπήσει η σκάρτη είναι στην άλλη τετράδα, τις μπίλιες της οποίας της βαφτίζω Λ (λανθασμένες), ενώ όλες τις άλλες Σ (σωστές) όποτε:
1.1) Δεύτερη ζύγιση: [3 Λ] με [3 Σ], όποτε:
1.1.1) Εάν ισορροπεί ο ζυγός, η Λ που μένει είναι η σκάρτη και:
1.1.1.1) Τρίτη ζύγιση: Την [Λ] με μια [Σ] και έτσι βλέπω εάν είναι βαρύτερη ή όχι.
1.1.2) Εάν ο ζυγός γείρει από τη μεριά των Λ, ξέρω ότι η σκάρτη είναι βαρύτερη, (αν γείρει από την πλευρά των Σ, ξέρω πως η σκάρτη είναι ελαφρύτερη), όποτε:
1.1.1.2 Τρίτη ζύγιση: [1 Λ] με [1 Λ] από τις τρεις. Εάν έχω ισορροπία τότε είναι η τρίτη βαρύτερη, εάν όχι τότε είναι η βαρύτερη!
2. Εάν ο ζυγός δεν ισορροπήσει τότε βαφτίζω Β τις τέσσερις βαριές, Ε τις τέσσερις ελαφριές και Σ (σωστές) τις μπάλες της άλλης τετράδας.
2.1 Δεύτερη ζύγιση: [3 Β + 1 Ε] με [3 Σ + 1 Β] όποτε:
2.1.1 Εάν έχω ισορροπία η σκάρτη είναι μέσα στις υπόλοιπες 3 Ε και είναι ελαφρύτερη.
2.1.1.1 Τρίτη ζύγιση: [1 Ε] με [1 Ε] από τις προηγούμενες. Εάν έχω ισορροπία είναι η άλλη Ε, εάν όχι είναι η ελαφρύτερη.
2.1.2 Εάν δεν έχω ισορροπία τότε:
2.1.2.1 Εάν γείρει από τη μεριά των 3 Σ + 1 Β, τότε η σκάρτη είναι η 1 Β ή η 1 Ε στην 2.1.
2.1.2.1.1 Τρίτη ζύγιση: την [1 Β] με [1 Σ] και αν γείρει, η σκάρτη είναι η Β. Αν όχι η σκάρτη είναι η Ε.
2.1.2.2 Εάν γείρει από τη μεριά των 3 Β + 1 Ε, τότε είναι μια από τις 3 Β, όποτε:
2.1.2.2.1 Τρίτη ζύγιση: [1 Β] με [1 Β] από τις παραπάνω. Εάν γείρει είναι η βαρύτερη, εάν όχι τότε είναι η άλλη Β !

Don't judge those who try and fail. Judge only those who fail to try.

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω