Λύση :

Συμβολίζω τα χρώματα κόκκινο, άσπρο, μπλε, με τα γράμματα Κ, Α, Μ. Το πρώτο βαρίδι του ζεύγους το ονομάζω Α1 και το δεύτερο Α2. Αν διαπιστώσω πως το Α1 είναι το βαρύτερο του ζεύγους, το συμβολίζω με Α1+, αν είναι ελαφρύτερο με Α1- και αν δεν ξέρω απλώς με Α1.
Στην 1η ζύγιση βάζουμε στον αριστερό δίσκο τα Κ1 και Α1 και στον δεξί τα Μ1 και Α2.
Αν ισορροπούν σημαίνει ότι (Κ1+ και Α2+) ή (Α1+ και Μ1+). Ζυγίζω το Α1 με το Α2. Αν γέρνει αριστερά τότε Α1+ Κ2+ Μ1+. Αν γέρνει δεξιά τότε Α2+ Κ1+ Μ2+.
Αν ο ζυγός στην πρώτη ζύγιση γέρνει αριστερά, σημαίνει ότι Α1+ και όχι (Κ1- Μ1+). Ζυγίζω τα Κ1 και Μ2. Αν ισορροπούν τότε Α1+ Κ1+ Μ2+. Αν γέρνει αριστερά τότε Α1+ Κ1+ Μ1+. Αν γέρνει δεξιά τότε Α1+ Κ2+ Μ2+.
Αν ο ζυγός στην πρώτη ζύγιση γέρνει δεξιά, σημαίνει ότι Α2+ και όχι (Κ1+ Μ1-). Ζυγίζω τα Κ1 και Μ2. Αν ισορροπούν τότε Α2+ Κ2+ Μ1+. Αν γέρνει αριστερά τότε Α2+ Κ1+ Μ1+. Αν γέρνει δεξιά τότε Α2+ Κ2+ Μ2+.

"The pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong."
--Carl Jung

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω