Λύση :

- Βάζουμε από 3 νομίσματα στον κάθε δίσκο (1).
- Αν ισορροπούν αντικαθιστούμε τα 3 νομίσματα του ενός δίσκου με 3 νέα (2α).
- Αν στην (2α) η ζυγαριά ισορροπεί, βάζουμε το νόμισμα που απομένει στον ένα δίσκο και ένα ελεγμένο στον άλλο (3α). Αναλόγως από που γέρνει η ζυγαριά, βρίσκουμε αν το 10ο νόμισμα είναι ελαφρύτερο ή βαρύτερο.
- Αν στην (2α) η ζυγαριά γέρνει, τότε αφού ο ένας δίσκος έχει κανονικά νομίσματα, στον άλλο είναι το κάλπικο και μάλιστα έτσι βρίσκουμε αν είναι βαρύτερο ή ελαφρύτερο. Βγάζουμε τα κανονικά και βάζουμε ένα από τα ύποπτα νομίσματα στον ένα δίσκο και ένα στον άλλο (3β). Αν ισορροπούν είναι το τρίτο βαρύτερο ή ελαφρύτερο, ανάλογα με το αποτέλεσμα της (2α). Αν γέρνει το ένα, τότε το κάλπικο είναι αυτό που συμφωνεί με το αποτέλεσμα της (2α).
- Αν στην (1) ζύγιση η ζυγαριά γέρνει, αντικαθιστούμε τα 3 νομίσματα του ενός δισκου με 3 νέα (2β). Αν ισορροπήσουν τότε το κάλπικο είναι μέσα σ' αυτά που αφαιρέσαμε και μάλιστα βρίσκουμε αν είναι βαρύτερο ή ελαφρύτερο, ανάλογα με το αποτέλεσμα της (2β). Αν και πάλι γέρνει τότε ξέρουμε σε ποιο δίσκο είναι το κάλπικο νόμισμα, καθώς και αν είναι βαρύτερο ή ελαφρύτερο από τα άλλα. Βγάζουμε τα κανονικά και βάζουμε ένα από τα ύποπτα νομίσματα στον ένα δίσκο και ένα στον άλλο (3γ). Αν ισορροπούν είναι το τρίτο βαρύτερο ή ελαφρύτερο, ανάλογα με το αποτέλεσμα της (2β). Αν γέρνει το ένα, τότε το κάλπικο είναι αυτό που συμφωνεί με το αποτέλεσμα της (2β).

"The pendulum of the mind alternates between sense and nonsense, not between right and wrong."
--Carl Jung

Σχολιάστε το γρίφο


Πίσω