Θρησκεία (religion)

God is just a thing made up to help people answer the meaning of life.

"Είμαστε κι οι δύο άθεοι, αφού δεν δεχόμαστε τους περισσότερους πιθανούς θεούς. Η μόνη διαφορά μας είναι ότι εγώ δέχομαι έναν θεό λιγότερο από εσένα. Όταν καταλάβεις γιατί απορρίπτεις όλους τους υπόλοιπους πιθανούς θεούς τότε θα καταλάβεις και γιατί εγώ απορρίπτω τον δικό σου."
-- Stephen F. Roberts

Βασικά, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για να δούμε ποιος έχει τον καλύτερο φανταστικό φίλο.
-- Richard Jeni

Κι αν ακόμα υπάρχει Θεός, αμφιβάλλω ότι έχει τη ματαιοδοξία να προσβάλλεται από αυτούς που αμφισβητούν την ύπαρξή του.
--Bertrand Russell

"Science has proof without any certainty. Creationists have certainty without any proof."
--Ashley Montague

"I hope I never get so old I get religious."
--Ingmar Bergman

"Religion is the idol of the mob; it adores everything it does not understand."
--Frederick the Great

"Theology is never any help; it is searching in a dark cellar at midnight for a black cat that isn't there. Theologians can persuade themselves of anything."
--Robert A. Heinlein

"The beauty of religious mania is that it has the power to explain everything. Once God (or Satan) is accepted as the first cause of everything which happens in the mortal world, nothing is left to chance... logic can be happily tossed out the window."
--Stephen King

"A heretic is a man who sees with his own eyes."
--Gotthold Ephraim Lessing

"Religion is the opiate of the masses."
--Carl Marx

"It is folly for a man to pray to the gods for that which he has the power to obtain by himself."
--The Vatican Sayings, Epicurus

"Is man one of God's blunders, or God one of man's blunders ?
--Friedrich Nietzsche

"God created man in His own image, says the Bible; philosophers reverse the process: they create God in theirs."
--G.C. Lichtenberg

"If you talk to God, you are praying. If God talks to you, you have schizophrenia."
--Thomas Szasz

"God could not be everywhere and therefore he made mothers."
--Jewish Proverb


Πίσω