Γρίφοι Λογικής

 Άλυτοι γρίφοι για όλους


Χαρακτηρισμός προτάσεων (****)
 

Χαρακτηρίστε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως αληθή ή ψευδή. Στο τέλος όλοι οι χαρακτηρισμοί σας πρέπει να είναι σωστοί.

1. Χαρακτήρισες το πολύ 1 πρόταση ως αληθή.
2. Χαρακτήρισες το πολύ 1 πρόταση ως ψευδή.
3. Χαρακτήρισες το πολύ 2 προτάσεις ως αληθείς.
4. Χαρακτήρισες το πολύ 2 προτάσεις ως ψευδείς.
5. Χαρακτήρισες το πολύ 3 προτάσεις ως αληθείς.
6. Χαρακτήρισες το πολύ 3 προτάσεις ως ψευδείς.
7. Χαρακτήρισες το πολύ 4 προτάσεις ως αληθείς.
8. Χαρακτήρισες το πολύ 4 προτάσεις ως ψευδείς.
9. Χαρακτήρισες το πολύ 5 προτάσεις ως αληθείς.
10. Χαρακτήρισες το πολύ 5 προτάσεις ως ψευδείς.

Στείλτε την απάντησή σας εδώ

 


Πίσω

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού της.